INICI

esbossos

Presentació/Statement

CAT  CAST  ENG

CAT

M’interessa la relació entre l’ésser humà i la seva presència en el medi natural. Les nostres accions sobre aquest, són moltes vegades destructores, transformem espais incorporant elements contraposats i lliguem a la força materials contraris.

Em pregunto com percebem l’espai físic: la connexió entre objectes, els contrastos com el buit i el ple o el blanc i el negre, així com la seva relació amb la percepció del pas del temps, centrant l’atenció en l’erosió com a visualització d’aquest fet.

***

CAST

Me interesa la relación entre el ser humano i su presencia en el medio natural. Nuestras acciones sobre éste, son muchas veces destructoras, transformamos espacios introduciendo elementos opuestos i atamos a la fuerza materiales contrarios.

Me pregunto cómo percibimos el espacio físico: la conexión entre objetos, los contrastes como lleno i vacío o blanco i negro, así como de su relación con la percepción del paso del tiempo, centrando la atención en la erosión como visualización de este hecho.

***

ENG

I am interested in the relationship between human being and his presence in the environment. Our actions are often destructive, we transform spaces combining opposite elements.

I wonder how we understand the physical space: the connection between objects, the contrast of empty and filled or black and white as well as the relationship of the perception in the process of time, giving attention to the erosion as a visualisation of it.